GDPR – čo sú to osobné údaje I.

Dnes si povieme, resp. napíšme čo patrí medzi osobné údaje a čo medzi citlivé osobné údaje. Všetko čo dokáže jednoznačne identifikovať užívateľa či človeka je osobný údaj.
A teraz si to pekne rozpíšem čo teda do tejto skupiny patrí:
Meno a priezvisko
Dátum narodenia, rodné číslo
Vek
Pohlavie
Rodinný stav
Telefón, email
Fotografia, zvukový či obrazový záznam
Lokalizačné údaje
IP adresa, ale iba v prípade, že ju vieme spojiť s konkrétnou osobou
Cookies, tiež ako IP adresa plus – hlavne ak si robíte profil užívateľa tzv. profilovanie

Citlivé osobné údaje sú:
Rasový či etnický pôvod
Sexuálna orientácia
Zdravotný stav

Takže, dnes sme si napísali čo sú osobné údaje a teraz by sme mali všetci všetko prekontrolovať, čo vlastne máme v databáze o našich klientoch a tomu prispôsobiť GDPR. Pozrieť ako s údajmi narábame, čo spracovávame a na aký účel to potrebujeme. Ak to nepotrebujeme, premažeme čo nie je potreba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.