Skills

Hard skills

HTML (10/10)
CSS (4/10)
PHP (5/10)
MySQL, MariaDB (8/10)
WordPress (7/10)
WooCommerce (8/10)
Domény, DNS (10/10)
MS Office (8/10)
SEO (7/10)
Adobe PhotoShop (5/10)
Mac/Win (10/10)

Soft skills

Komunikačné schopnosti (8/10)
Zodpovednosť (10/10)
Empatia (10/10)
Tímová práca (9/10)
Vyjednávanie (8/10)

Osvedčenie

držiteľ zbrojného preukazu skupiny A,C,E
preukaz odbornej spôsobilosti typ S

Hobby

venujem sa športu – Taekwondo (1999-)
zbieram hrané futbalové a hokejové dresy (2010-)
robím projekty zdarma (vtip.sk, imdb.sk)